Localització
Manresa, Barcelona
Any projecte
2006-2007
Any inici obra
2008
Any final obra
2010
M2 construïts totals
5698 m2
Promotor
Departament de Salut

Generalitat de Catalunya

Gestió: GISA

 

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran. Arquitecte

Berta Barrio Uría, Arquitecta

 

Col.laboradors
Aparellador

Joan Olivart

Estructura

Gerardo Rodriguez-S

Instal·lacions

IMOGEP

Direcció Executiva

SUMMA