Localització
Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Any projecte
2007 
Any inici obra
2007 
Any final obra
2009 
M2 construïts totals
10.195m2
Promotor
INCASOL

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran, Arquitecte
Berta Barrio, Arquitecta

Col.laboradors
Amidaments
Fernando Benedicto 
Estructura
Blázquez & guanter 
Instal.lacions
Manel Comes