• gran via 006
  • gran via 007
  • gran via 008
  • gran via 001
  • gran via 002
  • gran via 003
  • gran via 004
  • gran via 005

Localització
Sant Adrià del Besós. Barcelona
Any projecte
1999
Any inici obra
2000
Any final obra
2001
M2 construïts totals
2800 m2
Promotor
Consorci del Besós

Autors del projecte i direcció d'obra
Sergi Godia i Fran
Berta Barrio Uría, Arquitectos (BCN regional)

Col·laboradors
Enric Grífols, Enginyer de camins
Olga Martínez, Enginyera d'obres públiques (EUROPROJECT)